Goetheho inštitút v Bratislave pripravuje každoročne s lipským a frankfurtským knižným veľtrhom útlu brožúrku Knihy, o ktorých sa hovorí (v nemeckých médiách). Prehľad súčasnej nemeckej beletrie z oboch častí zjednoteného Nemecka je určený slovenským vydavateľom a prekladateľom umeleckej literatúry a aj vďaka nemu vyšlo viacero prekladov s finančnou podporou Goetheho inštitútu. S výsledkami týchto aktivít sa môže verejnosť zoznámiť na výstave plagátov a kníh v Goetheho inštitúte Bratislava do 15. februára. Pripravili ju v spolupráci Goetheho inštitúty v Bratislave a Budapešti so známym nemeckým literárnym kritikom Helmutom Böttigerom.

Výstava je rozdelená do piatich tematických okruhov. Nositeľka Nobelovej ceny za literatúru z roku 2009 Herta Müllerová, ktorej v roku 2011 vyšla vo vydavateľstve Artforum v slovenskom preklade Adama Bžocha kniha Dnes by som sa radšej nestretla, reprezentuje tému Výzva Východu. Autor výstavy k nej zaradil aj rozsiahly román Inga Schulzeho v listoch Nové životy (v preklade Mariána Hatalu vyšiel vo Vydavateľstve Slovart, 2008), román Ireny Brežnej Na slepačích krídlach (preklad Jana Cviková, vydavateľstvo Aspekt, 2007, 2. vyd. 2010).

V tematickom okruhu Berlín – túžba po metropole nájdu čitatelia napríklad knihu poviedok Judith Hermannovej Nič, len prízraky (v preklade Moniky Brečkovej z Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, 2008). Autorka dostala prívlastok „tvár“ novej berlínskej generácie spisovateľov.

Ďalšiu tému – Historické povedomie – vystihuje jeden z najúspešnejších románov ostatných dvadsiatich rokov, Vymeriavanie sveta Daniela Kehlmanna (v preklade Juraja Dvorského, vydavateľstvo Kalligram, 2009) a takisto Christoph Hein v knihe Osídlenie (preklad Mária Zemaníková, Kalligram 2006).

Tému Životný pocit medzi samotou a globalizáciou reflektuje virtuóz komiky a zúfalstva Wilhelm Genazino v knihe Dáždnik na tento deň cez svojho bezmenného hrdinu, ktorý žije absurdným, uzavretým životom obyčajného zamestnanca. Jeho protipólom je autor Ilja Trojanow, pôvodom Bulhar, ktorý vyrástol v Afrike, udomácnil sa v nemeckom jazykovom priestore a vo svojej mnohonásobnej identite vidí veľkú šancu na estetické prekonávanie hraníc.

Vynikajúcim „politickým“ autorom nemeckej súčasnosti je Ulrich Peltzer, hlavný reprezentant tematického okruhu Spoločenské procesy a problémy, pre ktorého tvorbu je charakteristické spájanie subjektívnych a všeobecných otázok, vyjadrené zakaždým originálnym spôsobom. Túto tematickú oblasť dopĺňa román Stratený Hansa-Ulricha Treichela (preklad Adam Bžoch, Vydavateľstvo Slovart, 2005). Autor zavedie čitateľa do minulosti, ktorá leží hlbšie, ako sa v spolkovom vnímaní zvyčajne predpokladá.