Logo recitačnej súťaže Šalianky Maťko

V kongresovej sále Mestského úradu v Šali sa 25. 2. 2011 uskutočnilo finále 18. ročníka celonárodného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Jeho hlavným organizátorom je Miestny odbor Matice slovenskej v Šali, spoluorganizátormi Matica slovenská v Bratislave a v Martine, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, mesto Šaľa a Krajské školské úrady a MO MS na Slovensku. Redakcia časopisu Slniečko ako spoluzakladateľ súťaže aj tento rok participovala na jej organizačnej príprave, medializácii a hodnotení.

Redaktorka Slniečka Ľubica Kepštová bola členkou poroty prvej vekovej kategórie, kde recitovali žiaci 2. – 3. ročníkov základných škôl. V každej z troch kategórii bola okrem prvých troch miest udelená aj Cena časopisu Slniečko. Touto cenou sme podporili výber povestí z časopisu Slniečko, v ktorom pravidelne publikujeme texty na recitovanie. Prispievame tak k obmieňaniu recitačného repertoáru a spoznávaniu nových kníh z  povesťovej mapy Slovenska, ktoré vydáva Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine. Najfrekventovanejšími autormi povestí v tomto ročníku súťaže boli naši povesťoví klasici -  Mária Ďuríčková, Štefan Moravčík, Anton Habovštiak, Anton Marec, Jozef Horák, Peter Glocko, ale aj mená z najnovších kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine a časopisu Slniečko -  Jozef Melicher, Peter Urban, Hana Košková a Michal Kohn.

Vzhľadom na to, že  na súťaži sa pravidelne stretávame  s pedagógmi z celého Slovenska, šírime tak povedomie o našom časopise v ďalších slovenských regiónoch a prispievame k propagácii žánru povesti v slovenskej  literatúre pre deti a mládež.

 

 

skupinové foto - prvá kategória

Finalisti kategórie (2.- 3. roč. ZŠ):
Rebeka Demuthová
z Pustých Úľan (1. miesto),
Lucia Bečková z Banskej
Bystrice (2. miesto), 
Vivien Tóthová
z Imeľa (3. miesto),
Sára Valisková z Michaloviec
(Cena Slniečka) 
(prví štyria zľava)

skupinové foto - druhá kategória

Finalisti kategórie (4.–5. roč. ZŠ):  
Šimon Ugor z  Trnavy  (1. miesto),
Veronika Hudáková
z  Myjavy (2. miesto),
Margaréta Štofčíková
z Lipt. Trnovca (3. miesto),
Pavol Ďuriš z Vinice 
okres Lučenec (Cena Slniečka) 
(prví štyria zľava)

skipinové foto - tretia kategória

Finalisti kategórie (6.–7. roč. ZŠ):
Natália Ďubašáková
z Turian (1. miesto),
Viktória Veľková
z  Košíc (2. miesto),
Gabriela Benyovicsová,  
Veľký Krtíš (2. miesto),
Jakub Jurický
z  Bratislavy (Cena Slniečka) 
(prví štyria zľava)

Svetozár Hikkel so živým maskotom súťaže

Krstný otec Šalianskeho Maťka 
MUDr. Svetozár Hikkel 
so živým maskotom súťaže

recitátor Denis Ležnev z Užhorodu

Krásnou slovenčinou
sa nám predstavil
čestný hosť súťaže recitátor
Denis Ležnev z Užhorodu

predseda Matice slovenskej Marián Tkáč

K dôstojnému priebehu súťaže
prispel svojím príhovorom
aj predseda Matice slovenskej
Marián Tkáč