Celoštátna literárna a výtvarná súťaž pre deti a mládež

Celoslovenskú výtvarnú a literárnu súťaž Dúha 2022/2023 realizuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. 

Termín uzávierky prác: 17. marec 2023

Výtvarné práce je potrebné zasielať poštou na adresu:

Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. gen. Štefánika 5 (Dom kultúry)
064 01 Stará Ľubovňa

Literárne práce je potrebné zasielať poštou na uvedenú adresu v 3 výtlačkoch a tiež elektronicky na email osvetasl@nextra.sk

  • Celoštátna literárna a výtvarná súťaž pre deti a mládež - 0