V utorok 22. februára si v Univerzitnej knižnici v Bratislave predstavitelia SC PEN a UkB pripomenuli 9. výročie založenia Celosvetovej PEN knižnice. Vznikla na podnet vtedajšieho predsedu SC PEN Gustáva Murína v spolupráci s Filozofi ckou fakultou UK v Bratislave. Jej poslaním je získavať knihy z celého sveta pre študentov či iných záujemcov o cudzie jazyky a literatúru. Vďaka veľkej obetavosti najmä riaditeľky Ústrednej knižnice FiF UK Daniely Gondovej sa do roku 2004 fond tejto knižnice rozrástol na 2000 titulov zahraničných autorov zo všetkých kontinentov. Roku 2006 sa táto knižnica presťahovala do zrekonštruovanej Univerzitnej knižnice. Len vlani do nej pribudlo vyše 400 kníh členov PEN Centier z Bulharska, Cypru, Fínska, Grécka, Chorvátska, Indie, Írska, Japonska, Kanady, Macedónska, Maďarska, Malty, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva – Škótska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Tajwanu, Talianska, Turecka, USA a PEN Centra Esperanto. Pri ich zabezpečovaní významne pomohli aj viaceré veľvyslanectvá v Bratislave. K osobnej prezentácii autorov, ktorí prišli do Bratislavy na oslavy 20. výročia SC PEN prispeli Veľvyslanectvo Srbska, Veľvyslanectvo Chorvátska a České centrum v Bratislave. K dispozíci tak je už takmer 4000 knižných titulov z 53 krajín. SC PEN a UkB v Týždni slovenských knižníc v stredu 30. marca v Univerzitnej knižnici v Bratislave slávnostne spustia on-line katalóg Celosvetovej PEN knižnice na www.scpen.sk.