Laureátom Ceny Alexandra Solženicyna v roku 2013 sa stal ruský básnik a prekladateľ Maksim Amelin (1970). Ocenenie získal najmä za „novátorské postupy posúvajúce hranice lyrickej poézie a za rozvoj tradícií ruského verša“. Amelin, autor niekoľkých básnických zbierok (Dubia, Cholodnyje ody, Koň Gorgony), je známy aj ako prekladateľ antických diel z latinčiny a starogréčtiny. Cena Alexandra Solženicyna sa udeľuje od roku 1998 za osobitý prínos k rozvoju tradícií ruskej literatúry.