Cena Bibliotéky 2018 pre poéziu i drámu

 

Na slávnostnom otvorení medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka vo štvrtok 8.11.2018 o 10:00 v Expo Clube v areáli Incheby už po dvanásty raz slávnostne odovzdali Cenu Bibliotéky.

Tento rok sa odborná porota rozhodla oceniť dve autorky: Veroniku Dianiškovú za knihu básní Správy z nedomovov a Michaelu Zakuťanskú za knihu „tragikomédií“ Prešovská trilógia.

V písaní Veroniky Dianiškovej sa prírodná lyrika dômyselne prepája so sociálne scitliveným pohľadom na ľudí vytlačených na okraj spoločnosti a ponúka ich portréty načrtnuté len v náznakoch, jemne a predsa precízne a pôsobivo. U Michaely Zakuťanskej porota ocenila presvedčivú generačnú výpoveď, ktorej sa darí rozkrývať pozadie krízy s výrazne nadgeneračným charakterom.

Cena Bibliotéky je od roku 2007 udeľovaná za najlepšie slovenské knižné dielo (próza, poézia a tvorba pre deti a mládež) ženskej autorky vydané v predošlom roku. Cena je honorovaná sumou 1 000 eur od spoločnosti Incheba.

O laureátkach rozhodla odborná porota v zložení Ivana Taranenková, Mária Ferenčuhová, Miroslava Vallová, Dušan Dušek a Marek Vadas. Hodnotila 222 titulov, vydaných v minulom roku a laureátky vybrala z týchto finalistiek:

DIANIŠKOVÁ, Veronika, Správy z nedomovov. Modrý Peter 2017

MICENKOVÁ, Jana, Sladký život, Marenčin PT, 2017

RAÝMANOVÁ, Vanda, Drobci, Vydavateľstvo Slovart 2017

ROZENBERGOVÁ, Vanda, Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo SLOVART, 2017

ZAKUŤANSKÁ, Michaela, Prešovská trilógia, Drewo a srd – OZ Vlna 2017

 

 

Cenu Bibliotéky 2018 porota udeľuje Veronike Dianiškovej za knihu básní Správy z nedomovov, v ktorej sa periféria mesta stáva priestorom subtílnych prírodných výjavov a zároveň dejiskom fragmentárnych príbehov ľudí bez domova. [Tí v Dianiškovej básňach totiž žijú takmer ako vtáctvo, hoci viac pozemské než nebeské: nesejú, nežnú, ak majú šťastie, tak ich niekto občas nakŕmi.] V Dianiškovej písaní sa prírodná lyrika dômyselne prepája so sociálne scitliveným pohľadom na ľudí vytlačených na okraj spoločnosti a ponúka ich portréty načrtnuté len v náznakoch, jemne a predsa precízne a pôsobivo.

(Mária Ferenčuhová)

 

 

Cenu Bibliotéky 2018 porota udeľuje dramatičke Michaele Zakuťanskej za knihu „tragikomédií“ Prešovská trilógia, ktorá neponúka len presvedčivú generačnú výpoveď, ukotvenú v konkrétnom čase a priestore. Jej ironické sondy do života milenálov zviditeľňujú momenty skôr nenápadných či neokázalých životných kríz protagonistov a protagonistiek a invenčne formulujú konštantnú tému slovenskej literatúry, opozíciu domova a sveta. Ako upozornil literárny kritik Radoslav Passia, hodnoverným situovaním individuálnych, resp. generačných anamnéz do spoločenských a politických vzťahov, sa Zakuťanskej darí „rozkrývať pozadie krízy, ktorá ma výrazne nadgeneračný charakter.“

(Ivana Taranenková)