Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo pre Michaelu Jurovskú

Literárny fond koncom júna v bratislavskom Zichyho paláci odovzdal Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo do rúk Michaely Jurovskej za dlhoročnú prekladateľskú prácu francúzskych a talianskych diel do slovenčiny. Uznávaná prekladateľka a esejistka si zároveň odniesla i Cenu Jána Hollého za najlepší minuloročný preklad (Boris Vian: Červená tráva, Petrus, 2019).

Medzinárodne oceňovaná Michaela Jurovská preložila z francúzštiny diela autorov ako Paul Claudel, Jean Genet, Julien Gracq, Marguerite Duras, Hélène Cixous, Michel Butor, Bernard-Marie Koltès, J. M. G. Le Clézio, Georges Perec, Boris Vian, z taliančiny Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Dino Buzzati, Italo Calvino a i. Je spoluzakladateľkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (1990), pôsobila v diplomatických službách v Paríži (1991 – 1996). Je francúzskou Rytierkou umenia a literatúry (1992) a Rytierkou Rádu hviezdy spolupatričnosti s Talianskom (2004), nositeľkou Ceny Jána Hollého (1986, 2001), Ceny ministra kultúry SR (2003), talianskej Ceny Elsy Morante (2012) a Ceny Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla (2016).