Cena cien za rok 2010

V  5.  ročníku slovenskej literárnej Ceny cien, ktorú vyhlasuje, organizuje a garantuje Revue aktuálnej kultúry RAK a ktorú sponzorujú AXON PRO a  Vydavateľstvo Slovart, porota v  zložení I. Dobrakovová, M. Forgáč, P. Garan, I. Gibová, M. Heveši, B. Hochel, I. Hostová, F. Jablonovský, I. Kadlečík, L. Machala, V. Melčáková-Juneková, V. Pisár, V. Rácová, D. Rebro, J. Rožňová, M. Součková a M. Zelinka vyberala z 27 nominovaných titulov a hlasovaním rozhodla takto: laureátom Ceny cien za rok 2010 sa stal Pavel Vilikovský za prózu Pes na ceste (Kalligram) a  korunnou princeznou Iva Mojžišová za umenovednú publikáciu Giacomettiho smiech? (Vysoká škola výtvarných umení). Čestné uznanie najúspešnejšiemu vydavateľovi v  doterajších ročníkoch Ceny cien získal Koloman Kertész Bagala.