Laureátkou Ceny Dominika Tatarku za rok 2010 sa stala výtvarná kritička, teoretička a historička Iva MOJŽIŠOVÁ. Cena Dominika Tatarku sa udeľuje autorovi za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995. Laureáta vyberá porota Ceny Dominika Tatarku, ktorá má sedem stálych členov: Dana Hučková, Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac. Ôsmym členom poroty je nositeľ ceny za predošlý rok, tento rok to bol Juraj Mojžiš. Porota ocenila Mojžišovej dielo Giacomettiho smiech?, ktoré vydala Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.