Cenu Dominika Tatarku 2013 získala Mila Haugová za básnickú zbierku Cetonia aurata (Slovenský spisovateľ) a knihu rozhovorov a úvah Tvrdé drevo detstva (KK Bagala). Peter Zajac, predseda poroty a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý organizuje toto podujatie už dvadsiatykrát, ocenil aj kolektív štyroch editorov z Inštitútu pre verejné otázky Martina a Zoru Bútorovcov, Grigorija Mesežnikova a Miroslava Kollára za knihu "Odkiaľ a kam. Dvadsať rokov samostatnosti". Laudáciu predniesol minuloročný laureát Oleg Pastier.