Do súťaže Cena Fantázie môžete prihlásiť doteraz nepublikované poviedky napísané v slovenskom jazyku vo všetkých žánroch fantastiky (sci-fi , fantasy, horor), neodoslané do žiadnych iných literárnych súťaží. Maximálna dĺžka príspevkov je 30 normostrán. Uzávierka prijímania súťažných textov je 31. mája 2011 a všetky informácie nájdu autori na stránke časopisu Fantázia na internete, alebo na facebookovej stránke súťaže www.facebook.com/cenafantazie.

Prvé kolo súťaže je anonymné, poviedky hodnotí päťčlenná porota. Z hodnotenia poroty vzíde 5 fi nálových poviedok, ktoré budú v októbri 2011 uverejnené na stránke www.kultura.sme.sk a o konečnom víťazovi ďalej rozhodnú čitatelia v internetovom hlasovaní. Súťaž tak zachováva ducha fantastiky, ktorá je predovšetkým populárnou literatúrou. Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny Fantázie sa uskutoční na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka/Pedagogika v novembri 2011 v Bratislave. Tu bude tiež pokrstený zborník, ktorý už od roku 2006 popri časopise Fantázia prezentuje tvorbu súčasných mladých slovenských autorov fantastickej literatúry.

Prvé tri poviedky budú fi nančne odmenené sumou 200, 130 a 70 €, víťaz okrem toho získa originálnu sochu Ceny Fantázie vytvorenú umeleckým sochárom Andrejom Csillagom. Ďalší fi nalisti získavajú vecné ceny a ich poviedky budú publikované v knižnom zborníku zo súťaže.

Viac informácií: www.fantazia.sk/clanok/cena-fantazie, www.facebook.com/cenafantazie