Cena Fra Angelika 2020 za slovesné umenie

Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska už osemnásť rokov Cenu Fra Angelica popredným slovenským umelcom, vedcom a tiež teoretikom. Cena je formou uznania katolíckej cirkvi za presadzovanie kresťanských hodnôt a myšlienok v ich tvorbe.

Na slávnostnom odovzdávaní v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave si 18. februára Cenu Fra Angelika 2020 prevzali za oblasť slovesného umenia Erik Jakub Groch, Eva Kristinová a Pavol Prikryl.