V  decembri 2012  sa vo Švajčiarsku po prvýkrát udeľovali Literárne ceny Švajčiarskej konfederácie (Eidgenössischen Literaturpreise). Z  236  diel vydaných v  minulom roku porota vybrala osem (štyri z nemeckej, tri z francúzskej a  jedno z  talianskej jazykovej oblasti). Medzi ocenenými je aj po nemecky píšuca spisovateľka slovenského pôvodu Irena Brežná za jej najnovší román Die undankbare Fremde – Nevďačná cudzin(k)a – z  vydavateľstva Verlag Galiani.