Cena Jána Hollého za rok 2006

V bratislavskom klube spisovateľov 19. júna odovzdali Cenu Jána Hollého a prémie za knižnú tvorbu za rok 2006

Na návrh poroty Ceny Jána Hollého výbor Sekcie pre umelecký preklad udelil

Cenu Jána Hollého 2006 za preklad umeleckej prózy za preklad diela Thorvald Steen: Ťavie oblaky (MilaniuM) Jarmile Cihovej;

Cenu Jána Hollého 2006 za preklad poézie za preklad diela Ted Hughes: Krá. Zo života a piesní Krá (Ars Poetica) Martinovi Solotrukovi.

Vydavateľstvá MilaniuM a Ars Poetica zároveň získali Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

 

Porota Ceny Jána Hollého a výbor Sekcie pre umelecký preklad udelili knižné prémie Literárneho fondu za rok 2006 týmto prekladateľom: Jozef Marušiak za preklad diela Jurij Bujda: Pruská nevesta (Kalligram); Marián Andričík za preklad diela Dannie Abse: Dúha na nočnej oblohe (Ars poetica); Eva Melichárková za preklad diela Fred Vargas: Uteč rýchlo a ďaleko (Vydavateľstvo Slovart); Adam Bžoch za preklad diela Harry Mulisch: Objavenie neba (Vydavateľstvo Slovart); Elena Flašková a Ingrid Hrubaničová za preklad diela Valère Novarina: Hry (Divadelný ústav) Renáta Deáková za preklad diela Péter Esterházy: Opravené vydanie (Kalligram).

Výbor Sekcie pre umelecký preklad udelil Uznania Literárneho fondu za rok 2006 vydavateľstvám Kalligram, Ars poetica,Vydavateľstvo Slovart a Divadelný ústav.