Cena Jána Johanidesa

Roku 1972 sa obyvateľom Šale stal Ján Johanides. Svojrázny horniak s rebelskou povahou si zvolil za domov dolniacke mesto s tradíciami siahajúcimi do historického nedohľadna. Nevedno, koľkých obyvateľov Šale Johanides poctil titulom cár. Tak totiž tituloval ľudí, s ktorými sa mu dobre komunikovalo. Nevedno, či zo Šale naozaj zošalel v dobrom alebo inom zmysle, ako hovoria tí, čo ho dôvernejšie poznali. Je však isté, že spisovateľ, ktorý vniesol do slovenskej literatúry 20. storočia nepokoj európskych veľduchov, tu vytvoril literárne vzorce, ktoré prinajmenšom na polstoročie určovali módu v slovenskej literatúre a štylistickou bravúrou a slobodou mysliteľského záberu budú vytyčovať horizonty i limity spisovateľstva nepochybne ešte dlhšie. Johanides bol spisovateľom vtedy, keď slovo spisovateľa platilo viac ako slovo politika, verejného činiteľa či osvetárskeho nadšenca. Johanidesovo slovo preto poznačilo generáciu, dobu i dejiny viac, ako sme si to momentálne ochotní pripustiť. Otváralo nám cesty, vďaka ktorým sa Slovensko stalo Európou, svetom, ale predovšetkým samým sebou. Jeho vyše dvadsať knižných titulov je nielen slovenským presahom do Európy, ale aj Európou samou. Ak podstatná časť vznikla v Šali, je to možno aj vďaka geniu loci, v ktorom geniálnemu spisovateľovi našepkávali inšpirácie šalianske tradície od neolitu cez Veľkú Moravu a stredovek až po súčasnosť. Možno práve preto si na vyše 35 rokov vybral charizmatický spisovateľ za svoj domov charizmatické mesto Šaľa. Je chvályhodné, že Šaľa sa k jeho odkazu rozhodla prihlásiť vyhlásením Ceny Jána Johanidesa. Je symptomatické, že túto iniciatívu podporil aj šaliansky rodák, honorárny konzul SR v Hessensku Imrich Donáth, a že sa k nej pridalo i Literárne informačné centrum. Cena sa bude každý párny rok začiatkom júna. Prvými laureátmi sa v Šali 3. júna 2010 stali Stanislav Rakús a Ivana Dobrakovová.

Alexander Halvoník