V Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave sa
22. júna uskutočnilo podujatie, venované Cene
Jána Johanidesa a jej laureátom v roku 2016 – Pet­
rovi Balkovi ako laureátovi ceny v kategórii Mla­
dý tvorca a Alte Vášovej, ktorá ocenenie získala
v hlavnej kategórii. Hosťom bol aj Ján Štrasser,
ktorého séria rozhovorov s Vášovou vyšla minulý
rok pod názvom Sledoslov v Literárnom infor­
mačnom centre. Večer moderoval Matúš Mikšík.
Ján Štrasser na začiatku diskusie uviedol Altu
Vášovú, ktorú dobre vystihuje názov úvodu ku
knihe rozhovorov Sledoslov – je autorkou, ktorá
je „ďaleko od hlučného davu“. Vášová je štvrtou
laureátkou Ceny Jána Johanidesa – pred ňou boli
ocenení Stanislav Rakús, Dušan Dušek a Lajos
Grendel, Peter Balko bol v kategórii „junior“
ocenený po Zuske Kepplovej a Jánovi Púčekovi
Diskusia sa najprv krútila okolo rozdielov a spo­
jitostí medzi scenáristikou a literatúrou, keď­
že obaja laureáti sú nielen spisovateľmi, ale aj
scenáristami, neskôr sa ťažiskovou témou stal
samotný Johanides, jeho poetika a vzťahy medzi
jeho tvorbou a textami súčasných laureátov.