Prestížnu cenu poľského Spolku autorov a skladateľov – ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) za preklady súčasnej poľskej literatúry a jej propagáciu v zahraničí odovzdali 19. októbra Karolovi Chmelovi. Laudácio slovenskému prekladateľovi predniesol jeho poľský kolega, člen predsedníctva ZAiKS Jacek Bukowski.