Cena KNS Antonovi Balážovi za román Povedz slovo čisté
Klub nezávislých spisovateľov udelil Antonovi Balážovi výročnú cenu za tvorbu za rok 2017 za román Povedz slovo čisté (vydalo Literárne informačné centrum), v ktorom zobrazil posledné roky života Štefana Krčméryho a na pozadí jeho pobytu v psychiatrickej liečebni v Pezinku približuje atmosféru prvej polovice 50. rokov.
Cenu za Klub nezávislých spisovateľov mu odovzdal 25. apríla literárny vedec Tibor Žilka.