Cena LIC Petrovi Krištúfkovi in memoriam

V Divadle Jána Palárika v Trnave vyvrcholil v stredu 12. júna Festival rozhlasovej hry, na slávnostnom večere vyhlásili výsledky súťaže. Cenu na tejto súťažnej prehliadke udelilo aj Literárne informačné centrum Petrovi Krištúfkovi in memoriam za rozhlasový text Drak sa opäť vracia inšpirovaný dielom Dobroslava Chrobáka. Je ocenením za tvorivý a originálny prínos k šíreniu slovenskej literatúry.

Riaditeľka LIC Miroslava Vallová odovzdala cenu vdove po autorovi Kataríne Krištúfkovej.

 

 

Medzi ocenenými bola aj naša stála rozhlasová spolupracovníčka Ivica Ruttkayová, ktorej hru Volám sa Mária porota vyhodnotila ako najlepšiu rozhlasovú hru nad 30 minút. Hra prináša kolektívny portrét súčasnej ženy a jej myšlienkové posolstvo sa vyznačuje otvorenosťou, viacvrstvovosťou a metaforickosťou.

Cenu za najlepšiu rozhlasovú hru do 30 minút získala Feldpošta od Barbory Nitschovej, cenu za výnimočný výkon v rozhlasovej hre udelili Miroslavovi Dachovi, Ľudmila Hodulíková si prevzala cenu za hudobnú dramaturgiu v hre Papuša.