Cena LIC pre Inge Hrubaničovú

 

Festival rozhlasovej hry 2021 vyvrcholil 23. septembra v Trnave slávnostným odovzdávaním ocenení. Cieľom festivalu, ktorý organizuje RTVS, je ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier a posilnenie záujmu poslucháčov o túto „kráľovnú rozhlasových žánrov“.

Odborná porota vyberala z 55 titulov v troch kategóriách: nad 45 minút, do 45 minút a Fórum mladých autorov s rôznymi minutážami, témami, charakterom, zacielením, poetikou i režijným spracovaním, ktoré v Odbore literárno-dramatickej výroby RTVS vznikli za uplynulé dva roky.

Porota Literárneho informačného centra vyberala z množstva rozhlasových hier, ktoré by si svojou kvalitou ocenenia zaslúžili. V našom trojmiestnom finále sme uvažovali aj o hre Česť Ladislava Nádáši Jégeho v dramatizácii Miroslava Dacha a o Margite a Besnej Jána Bottu v úprave Zuzy Ferenczovej. Hlavným poslaním LIC je však propagácia súčasnej pôvodnej literatúry, aj preto sme cenu udelili Inge Hrubaničovej za rozhlasovú hru Telegram, v ktorej spracovala niekoľko próz jedného z najoriginálnejších súčasných autorov Stanislava Rakúsa. Jednotlivé texty dokázala funkčne skĺbiť v pevnom dramatickom oblúku a Rakúsovo virtuózne rozprávačstvo veľmi citlivo preniesť do zvukového média. Autorov humor a irónia, predrevolučné východné Slovensko a jeho drobní frustrovaní hrdinovia aj vďaka hereckým výkonom ožili v dynamickom diele, prinášajúcom rozhlasovým poslucháčom jedinečný zážitok.

Laureátka získala od LIC unikátnu kresbu Daniely Olejníkovej.