Cena Literárneho týždenníka

kardinálovi Korcovi

Spolok slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka na základe kvalitatívnej reflexie príspevkov publikovaných v časopise Spolku slovenských spisovateľov udelili Cenu Literárneho týždenníka za významný prínos k rozvoju slovenskej literatúry a k duchovnému zveľaďovaniu slovenskej spoločnosti Jeho Eminencii kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. Ocenenie odovzdali 28. 11. 2007 v reprezentačných priestoroch Domova slovenských spisovateľov v Budmerickom kaštieli za SSS predseda PhDr. Ján Tužinský, PhD., a tajomník Mgr. art. Pavol Janík, PhD., za Literárny týždenník šéfredaktor PhDr. Jozef Bob a predseda redakčnej rady Mgr. Drahoslav Machala v prítomnosti vedúceho Kancelárie prezidenta SR prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., a ďalších významných osobností kultúrneho a spoločenského života, ktoré sa zúčastnili na konferencii pri príležitosti 20. výročia vzniku Literárneho týždenníka a na prezentácii knižnej publikácie Letokruhy Literárneho týždenníka. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., a s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

-pj-