V Estrádnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave sa 6. decembra konalo slávnostné odovzdávanie cien súvisiacich s ilustračnou a literárnou tvorbou pre deti a mládež. Cenu Ľudovíta Fullu 2011 „za nadčasovú ilustračnú tvorbu pre deti a mládež““ si odniesol Ivan Popovič. Cenu udeľuje Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti a mládež – posledné dve menované inštitúcie spolu s Literárnym fondom udelili aj Cenu Trojruža 2011: „za literárnokritické a literárnohistorické presadzovanie hodnôt“ ju získala Zuzana Stanislavová.