Cena Márie Ďuríčkovej patrí Jane Bodnárovej

V pondelok odštartoval festival Zázračný oriešok: Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe

Cieľom súťaže je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier, večerníčkov a hier pre rodinu, ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 18 súťažných titulov z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej Rozhlasom a televíziou Slovenska, dramaturgiou Odboru literárno-dramatickej tvorby. Informácie o samotnej súťaži, súťažných hrách a ďalšom programe nájdete na oficiálnom webe

V pondelok 28.9. sa v Kursalone v Piešťanoch konalo slávnostné otvorenie festivalu. Zúčastnili sa ho zástupcovia organizátorov a partnerov, odborné poroty, účinkujúci a ďalší hostia. Počas tohto podujatia boli vyhlásené dve ceny: Zvláštna cena RTVS a Zvláštna cena Literárneho informačného centra – Cena Márie Ďuríčkovej. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020 udelila Zvláštnu cenu RTVS slovenskej herečke Božidare Turzonovovej, ktorá svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.
Ocenenie od Literárneho informačného centra získala Jana Bodnárová. Laudácio na jej tvorbu pre deti predniesla riaditeľka LIC Miroslava Vallová, ktorá autorke odovzdala grafiku Daniely Olejníkovej. Cena Márie Ďuríčkovej bola Jane Bodnárovej udelená za zvrchovaný umelecký prístup k literárnej tvorbe pre deti a mládež, za vytváranie poetického obrazu vnútorného sveta vnímavého dieťaťa a za metaforické, imaginatívne zobrazenie jeho prežívania.  
Ďalšie informácie o týchto oceneniach nájdete na webe Zázračného orieška

Taktiež sa tu prezentovali ukážky z jednotlivých súťažných príepevkov v kategóriách monologické rozprávky, rozprávkové hry a rozhlasové hry pre rodinu. Víťazov z nich vyberie odborná porota a tri detské poroty. Podujatie spríjemnili svojou hudbou Andrea Bučko a Mária Kmeťková. 

 

 

  • Cena Márie Ďuríčkovej patrí Jane Bodnárovej - 0
  • Cena Márie Ďuríčkovej patrí Jane Bodnárovej - 1
  • Cena Márie Ďuríčkovej patrí Jane Bodnárovej - 2