Sekcia pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu udelila:

Cenu Mateja Bela za rok 2010

za preklad v kategórii spoločenskovedných diel: Patrícii ELEXOVEJ za preklad diela Arthur Schopenhauer: Svet ako vôľa a predstava (KALLIGRAM)

Vydavateľstvo KALLIGRAM získaloPoctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad za rok 2010

a) v kategórii spoločenských vied: Jurajovi ŽÁRYMU za preklad diela Adrew Graham-Dixon: Umenie (IKAR)
b) v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy: Petrovi ČAČKOVI za preklad diela Wiesław Kot – Vladimír Petrík: Spisovatelia a básnici sveta (PRÍRODA)

Uznania Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2010

- vyd. IKAR za vydanie diela Andrew Graham-Dixon: Umenie
- vyd. PRÍRODA za vydanie diela Wiesław Kot – Vladimír Petrík: Spisovatelia a básnici sveta