Cena ministra kultúry SR pre Rudolfa Dobiáša

Minister kultúry Marek MAĎARIČ odovzdal včera (3. marca) v Dvorane MK SR Ceny ministra popredným osobnostiam našej kultúry. Za literatúru udelil toto ocenenie spisovateľovi, bývalému politickému väzňovi Rudolfovi DOBIÁŠOVI za výber z jeho poviedkovej a novelistickej tvorby Príbehy z prítmia (Hlbiny 2014).

Rudolf Dobiáš v nich literárne spracoval pätnásť skutočných príbehov, v ktorých výrazne zaznieva poznanie o „vine nevinných“. Čitateľom umelecky sprostredkúva cez osudy prostých ľudí, kam až siahala zvrátenosť moci, na príbehoch dievčaťa Melanky z poviedky Prvá láska, učiteľky hudby v novele Klavír, mladého Chorváta, ktorý bol tri mesiace vo zvieracej kazajke. Osobitne apelatívne a umelecky mimoriadne pôsobí príbeh slovenského Pavlíka Morozova v novele Chlapec za oknom. Za malé prozaické klenoty možno označiť poviedkové miniatúry Cela, Úsmev, Hlad a Učiteľ, ktorých témy sa rodili už počas autorovho viac ako ročného pobytu na samotke vo vyšetrovacej väzbe v Justičnom paláci v Bratislave. V knihe rozhovorov s Antonom Balážom Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci (LIC 2014) Dobiáš povedal: „Všetky moje príbehy majú dobový základ, sú postavené na konkrétnej udalosti, snažím sa nimi preniknúť dobou, nájsť, čo je v mojich postavách zapamätateľné i odpustenia hodné.“ A literárny vedec Vladimír Petrík k doslove k Príbehom z prítmia, ktorý nazval Utrpením k slobode a ľudskosti, napísal: „ Tieto príbehy vypovedajú nielen o konkrétnej osobe, ale o človeku ako takom. Problém určitej historickej chvíle posúvajú do nadčasovej roviny. Rudolf Dobiáš odsúdil totalitný režim, ale zároveň aj zlo páchané človekom na človeku. Naplnil tak vysoké kritéria kladené na každú umelecky účinnú literatúru.“

Foto: Milan Richter

  • Cena ministra kultúry SR pre Rudolfa Dobiáša - 0
  • Cena ministra kultúry SR pre Rudolfa Dobiáša - 1