Minister kultúry SR Marek MAĎARIČ slávnostne odovzdal 5. marca v Bratislave výročné ceny za diela, ktoré významne obohatili naše umenie a prispeli k šíreniu dobrého mena našej kultúry v zahraničí, tvorcom zo všetkých základných oblastí umenia. Cenu ministra kultúry za literatúru za vlaňajší rok si prevzal básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam TURČÁNY za nové prebásnenie Konštantínovho Proglasu aj šírenie tejto prvej slovenskej aj slovanskej básne a prebásnenie Danteho Božskej komédie. Vďaka Viliamovi Turčánymu má slovenská literatúra v porovnaní s prekladmi do iných jazykov najkrajší a umelecky najdokonalejší preklad vrcholného diela renesančnej poézie.