Cena P. O. Hviezdoslava za rok 2009

Prekladateľovi slovenskej literatúry do francúzštiny Petrovi Brabencovi odovzdal predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska Igor Hochel 29. októbra v  Pálffyho paláci na Panskej ulici v Bratislave prestížnu Cenu P. O. Hviezdoslava za rok 2009. Cena sa s menšou prestávkou udeľuje od roku 1972 za preklady diel slovenskej literatúry do cudzieho jazyka. Záslužný prínos Petra Brabenca k šíreniu našej literatúry v takej významnej kultúre, akú predstavuje francúzska, ocenil v laudatiu Braňo Hochel. Peter Brabenec v 70. rokoch minulého storočia vyštudoval Filozofickú fakultu UK a prekladal do slovenčiny diela zo španielčiny (Márquez, Cortazár, Borges) a francúzštiny. Od roku 1980 žije v Paríži, kde po trojročnom štúdiu na Sorbonne pracoval najskôr vo francúzskej Národnej knižnici, neskôr v Dome poézie a potom ako stredoškolský profesor. Peter Brabenec preložil do francúzštiny prózy Martina M. Šimečku a Dominika Tatarku. Jeho preklad Vilikovského novely Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch (Un cheval dans l´escalier) vyšiel v Paríži roku 1997 v náklade 6 000 výtlačkov. Peter Brabenec je aj zostavovateľom, spoluautorom a prekladateľom zborníka vo francúzštine Dominik Tatarka, un écrivain en dissidence (Dominik Tatarka, spisovateľ v disente).

–bk–