Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska udelila v stredu 27. 3. 2019 v bratislavskom Zichyho paláci na Ventúrskej ulici Cenu Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2019, určenú prekladateľom zo slovenskej literatúry. Porota sa rozhodla udeliť Cenu P. O. Hviezdoslava Júlii Sherwoodovej.

Júlia Sherwood sa narodila a vyrastala v Bratislave, odkiaľ sa roku 1978 spolu s rodičmi (spisovateľom Ladislavom Jánom Kalinom a novinárkou Agnešou Kalinovou) vysťahovala do Západného Nemecka, kde vyštudovala slavistiku a anglistiku. Po štúdiu anglických a slovanských jazykov a literatúry v Kolíne, Londýne a Mníchove sa usadila vo Veľkej Británii. Strávila viac ako dvadsať rokov v mimovládnom sektore, pracovala na Medzinárodnom sekretariáte Amnesty International v Londýne, neskôr v organizácii Save the Children. Od roku 2008 pracuje ako slobodná prekladateľka zo slovenčiny, češtiny, poľštiny, ruštiny a nemčiny do angličtiny (s Petrom Sherwoodom), ako aj do slovenčiny.

Júlia a Peter Sherwoodovci preložili do angličtiny viacero významných diel súčasnej slovenskej literatúry (Balla, Juráňová, Kovalyk, Krištúfek, Vilikovský a iní) a majú nepopierateľné zásluhy na propagácii a šírení dobrého mena slovenskej literatúry v zahraničí, okrem svojich knižných prekladov napr. aj prostredníctvom e-časopisu Asymptote.

Foto: Peter Procházka
(red.)