Marec ako mesiac knihy je tým najideálnejším obdobím, v ktorom môžeme venovať zvýšenú pozornosť literatúre. Nie je preto náhodou, že sa Týždeň slovenských knižníc odohráva práve v tomto čase.
 
Už po osemnástykrát sa pod spoločnou myšlienkou Knižnice pre všetkých uskutočnil Týždeň slovenských knižníc (13. – 18. marec). Organizátormi podujatia sú tradične Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Ambasádorom bol po štvrtý raz člen činohry Slovenského národného divadla Ján Gallovič.

Ten svojím nezameniteľným hlasom vo Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove slávnostne otvoril Týždeň slovenských knižníc umeleckým prednesom úryvku zo zbierky Stesky P. O. Hviezdoslava. Prešov sa po prvýkrát stal miestom celoslovenského otvorenia tohto podujatia pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petra Chudíka.

Počas slávnostného otvorenia vyslovil podporu slovenským knižniciam, ktoré podľa neho predstavujú nezastupiteľné miesto v rozvoji spoločnosti a kultúry, pričom poznamenal, že knižnice v PSK sú podporené aj finančne. Predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc a zároveň riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Emília Antolíková vyjadrila nespokojnosť s nedostatkom prostriedkov vyčlenených pre knižnice. Jedným dychom však dodala, že PSK je výnimkou aj vďaka predsedovi PSK, ktorý v minulom roku pre knižnice v Prešovskom kraji vyčlenil dotácie vo výške 100 000 eur na nákup nových knižničných jednotiek.

Čitatelia hľadajú a chcú čítať stále nové a nové knihy. Podľa slov Emílie Antolíkovej je preto dôležité „pestovať čítanie trojnožkou v zložení pedagóg – rodič – knihovník. Ak sa to podarí, úbytok čitateľov je minimálny,“ tvrdí riaditeľka Hornozemplínskej knižnice.

Aj keď Krátky slovník slovenského jazyka definuje knižnicu ako „inštitúciu na sústreďovanie a požičiavanie kníh,“ už dlho tieto zariadenia neplnia iba túto funkciu. O tom svedčí aj množstvo podujatí, ktoré je potrebné si všimnúť. Súčasťou slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže SAKAČIK 2016. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje knižnici s výraznou aktivitou. Spomedzi šiestich nominovaných si tento rok cenu odniesla Staromestská knižnica v Bratislave, ktorú zastupovala jej riaditeľka – Judita Kopáčiková. Ocenený bol projekt s názvom Môj prvý čitateľský preukaz.

Práve počas Týždňa slovenských knižníc je aktivita knižníc ešte výraznejšia. Prešovská Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava usporiadala besedu s autorom literatúry pre deti Petrom Karpinským, ďalej súťaž v čítaní škôlkarov s názvom Rozprávky už čítam sám, či prvý ročník ankety Kniha roka PSK 2017. Do ankety sa môže zapojiť celá čitateľská verejnosť, a to nominovaním knihy, ktorá je spätá s Prešovským krajom – s jej autorom, ilustrátorom či témou. Zaradiť do ankety môžete aj knihy, ktorých dej sa odohráva na mieste v PSK, a to do 31. decembra 2017. Vyhodnotenie prebehne na slávnostnom otvorení ďalšieho ročníka Týždňa slovenských knižníc.
 
Viktória Koósová