Cena Samuela Zocha spisovateľom

Samuel Zoch bol prvý slovenský bratislavský župan po vzniku samostatnej Česko-Slovenskej republiky v roku 1918. Na jeho počesť predseda Bratislavského samosprávneho kraja udeľuje od roku 2002 ocenenie osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu a jeho reprezentáciu doma a v zahraničí. Medzi ocenenými, ktorí 14. októbra dostali Cenu Samuela Zocha za rok 2009, boli aj dvaja spisovatelia žijúci v Bratislavskom kraji – Daniel Hevier, za aktívnu prosociálnu činnosť, a Ľuboš Jurík, za dlhoročnú aktívnu prozaickú a publicistickú činnosť a podporu znalosti o regióne. Pamätný list predsedu BSK dostal aj herec Štefan Kvietik pri príležitosti životného jubilea, ktorého poznáme z filmových prepisov významných diel slovenskej literatúry (Červené víno a Tisícročná včela).

-bk-