Cena Slovenského učeného tovarišstva

Odborná porota 7. ročníka celoslovenskej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva, ktorú organizuje Literárny klub Bernolák, Spolok sv. Vojtecha, Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave, Mesto Trnava, Knižnica Juraja Fándlyho, literárny dvojtýždenník Kultúra, Bernolákova spoločnosť a Spoločnosť priateľov umeleckého slova v Trnave, posudzovala 230 prác od 83 autorov.

Účastníkov súťaže na pôde trnavskej Radnice privítal primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák. Na vyhodnotení sa zúčastnil aj známy slovenský medailér William Schiffer, ktorý pripravuje pamätnú medailu, a básnik Stanislav Pius, ktorý pripomenul, že slovo je soľou zeme. Poctu Antonovi Bernolákovi pri jeho pomníku vzdali nielen účastníci podujatia, ale aj spevácky zbor Cantica Nova. Život prvého kodifikátora slovenčiny priblížil PhDr. Emil Vontorčík z Bernolákovej spoločnosti. Na pôde Spolku sv. Vojtecha prítomných privítal riaditeľ Mons. Vendelín Pleva. Diplomy oceneným odovzdávali primátor mesta Ing. Štefan Bošnák, Mons. Vendelín Pleva a predseda poroty Dr. Teodor Križka. Odborná porota v zložení Teodor Križka, Zlatica Matláková a Jozef Brunclík rozhodla, že víťazmi v kategórii poézia sa stali Katarína Džunková z Košíc a Ján Maršálek zo Svinnej. Cenu Spolku sv. Vojtecha získal Ladislav Tomáško zo Spišského Podhradia. Víťazi v kategórii próza: Veronika Veverková z Považskej Bystrice a Jozef Páleník zo Svinnej. Čestné uznania Spoločnosti priateľov umeleckého slova pri Hnutí kresťanských pedagógov Slovenska v Trnave za poéziu získali: Katarína Kopnická zo Sabinova, Stopková Mária z Čimhovej; za prózu: Ľubica Kubišová z Považskej Bystrice a Mária Jašurdová z Púchova.

Margita Kániková