Cena TROJRUŽA 2005
 Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti udelili CENU TROJRUŽA 2005 JANE ŠRÁMKOVEJ za jedinečný umelecký dôkaz o nezastupiteľnosti pozitívnych rodinných vzťahov pri utvrdení citovej a mravnej identity dieťaťa.