Už deväť rokov vyhlasuje Nadačný fond Festival spisovatelů Praha súťaž o najlepšiu poviedku roka s názvom Cena Waltera Sernera. Tohto roku sa na nej zúčastnilo 432 študentov z 203 stredných škôl z celej Českej republiky, ktorí písali poviedky na tému Kouzelné i obyčejné předměty vypadají stejně. Trojčlenná porota z pražskej Literárnej akadémie – Jana Šrámková, René Nekuda a Radek Malý – vybrala dvadsiatku najlepších prác, ktoré vyhlásila na slávnostnom ceremoniáli na Novomestskej radnici v Prahe 12. decembra. Porota na ocenených prácach vyzdvihla nadšenie a odhodlanie písať, širokú slovnú zásobu, originálnu vetnú stavbu, písanie „ľahkou rukou“, ako aj schopnosť vtipkovať. Víťaznou prácou sa stala poviedka Daniela Wagnera z gymnázia v Prahe s názvom Varieté.