Cena Zory Jesenskej

Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov 26. septembra slávnostne odovzdali Viliamovi Turčánymu Cenu Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo. Za Spolok prekladateľov umeleckej literatúry, ktorá cenu udeľuje, vystúpila s príhovorom poetka a prekladateľka Viera Prokešová.

Vážený pán Turčány, ctený majstre,

vaše pôvodné i prekladateľské dielo od svojich počiatkov nastavilo presné a zázračne čisté zrkadlo básnickému tvaru, aby v ňom odrazilo všetku krásu, ktorá by mohla zostať očiam laika skrytá. Ak poéziu vnímame ako hudbu, tak tóny, ktoré si ušľachtilo a dokonale vyberáte, tvoria nezvyčajne harmonickú líniu akordov, z ktorých vyviera myšlienková hĺbka a hladučká, hebká harmónia. Slová, ktoré si do svojich opusov volíte, sú si blíženecky spríbuznené, nikdy nie sú márne či nepravdivé. Myšlienky básne tak splývajú do nevídaného súzvuku a pocit krásna, ktoré v vyvolávajú v duši, je nenahraditeľný. Rieka či skôr morský prúd, z ktorého čerpáte inšpiráciu pre svoje prekladateľské riešenia, je hlboký a je zážitkom pozorovať, ako jemne a voňavo pracujete aj so všetkými spodnými prúdmi, s tajomstvami, ktoré v prekladanej poézii odkrývate.

Majstre, zostáva sa nám len poďakovať a zaželať ešte veľa zdravia a duševných síl, aby ste svojou tvorbou aj naďalej menili obyčajnú nebásnickú chvíľu na okamih plný čara a nádherného čarovania so slovami, s ktorými si rozumiete ako vietor s pohybom, slnko s rovinou.

Ďakujeme!