Ceny AOSS za rok 2005

Hlavnú cenu AOSS za rok 2005 odovzdali Dušanovi Mitanovi za román Zjavenie. Cenu Klubu nezávislých spisovateľov získal Milan Rúfus za zbierku básní Báseň a čas (Slovenský spisovateľ). Cenu Obce spisovateľov Slovenska si prevzal Peter Repka za súborné dielo Básne (L. C. A.). Slovenské centrum PEN ocenilo novelu Etely Farkašovej Stalo sa (Aspekt). Cenu Romboidu dostal Erik Jakub Groch za zbierku Druhá naivita (Edition Ryba). Klub spisovateľov literatúry faktu ocenil Cestovnú správu z kongresu o ničom a iné texty Štefana Lubyho (Veda), Cenu Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku získal Ferenc Kulcsár za knihu Bálam szamara - Balamov osol (Lilium) a Cenu Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku Štefan Hostinák za knihu Viddezerkalennia – Zrkadlenie (Nitech).