Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska udelila 18. februára ocenenia Fra Angelica, patróna umelcov, osobnostiam v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia za prínos kresťanských hodnôt a princípov za rok 2013. V Primaciálnom paláci si prevzal ocenenie spisovateľ Anton Hykisch, autor vyše 30 kníh, pričom najúspešnejšie sú jeho historické romány (Milujte kráľovnú, Spomeň si na cára a i.). Taktiež je nositeľom mnohých ocenení (štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, Európska cena Trebbia za celoživotnú tvorbu a i.). Za celoživotné dielo in memoriam boli ocenení básnici Janko Silan a Eugen Vesnin (vl. menom Ignác Zelenka).