Ceny Jána Hollého za rok 2014

V stredu 27. mája 2015 v Zichyho paláci v Bratislave slávnostne odovzdali Ceny Jána Hollého a knižné prémie Literárneho fondu za umelecký preklad a Ceny Mateja Bela a knižných prémií Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad za rok 2014.

Cenu Jána Hollého 2014 za preklad umeleckej prózy udelila odborná porota
Jánovi ŠTRASSEROVI za preklad diela Vladimir Sorokin Telúrsko (Artforum)
Vydavateľstvo Artforum zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Cenu Jána Hollého 2014 za preklad poézie
Jane BÁLIKOVEJ za preklad diela Alfred Tennyson Prechod cez piesčiny (Ikar)
Vydavateľstvo Ikar zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie za knižnú tvorbu za rok 2014 získali:

Alojz KENÍŽ za preklad diela Michelle Cohenová Corasantiová Mandľovník (Ikar)
Júlia ŽITNÁ za preklad diela Alfonso Cruz Maliar pod kuchynským drezom (Tatran)
Jitka ROŽŇOVÁ za preklad diela SándorMárai Esterina pozostalosť (Kalligram)
Katarína SZÉHEROVÁ za preklad diela Peter Schmidt Kaktus na Valentína (MilaniuM)
Miroslava VALLOVÁ za preklad diela Michela Murgia Accabadora (Vyd. Slovart)

Zároveň vydavateľstvá týchto knižných titulov získali Uznania Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2014