Ceny LF za literárnu tvorbu v roku 2021

Literárny fond udelil v pondelok 19. septembra v Bratislave ceny a prémie. Laureátom Ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2021 sa stal básnik Ján Tazberík za básnickú zbierku Viditeľnosť záhrady: Veľké sklo (vydalo ju Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov).

 

Cenu LF za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2021:

Ján Tazberík za dielo Viditeľnosť záhrady: Veľké sklo (VSSS)

Cenu Ivana Kraska za rok 2021:

Lukáš Onderčanin za dielo Utópia v Leninovej záhrade (Absynt)

 

Cenu Imre Madácha za rok 2021:

• za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

Zoltán Németh za dielo Tektonika (Kalligram)

• za preklad zo slovenčiny do maďarčiny:

Tünde Mészáros – za preklad diela Katarína Kucbelová: Čepiec (Főkőtő), (Phoenix Library)

 

Cenu Ivana Franka za rok 2021:

• za pôvodné umelecké literárne dielo v ukrajinskom jazyku:

Nadežda Varcholová za knihu Ja, Klavdija (Ja, Klaudia), (Zväz Rusínov-Ukrajincov SR)

• za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:

Ivan Jackanin za preklad diela Rudolfa Jašíka – Popolavá vrana (Popeliasta vorona, (Timpani)

 

Cenu Alexandra Pavloviča za rok 2021 – 2022:

• za pôvodné dielo v rusínskom jazyku:

Ivan Bodnár za dielo Staré príbehy z Ruského (Kylysočka)

 

Prémie za literárnu tvorbu:

 

Prémie za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2021

v  kategórii poézia:

Erik Jakub Groch za dielo Viety (Skalná ruža)

• v kategórii próza:

Marta Hlušíková za dielo Žena našívajúca záplaty (VSSS)

Rastislav Puchala za dielo Veža zo slonovej kosti (Trio Publishing)

• v kategórii literatúra faktu:

Karol Kapeller, Zdenek Malaník za dielo Radosti a žiale Karola Kapellera (Herba)

• v kategórii esejistika:

Pavel Dinka za dielo Planéta na rázcestí (VSSS)

• v kategórii literárna veda:

René Bílik za dielo Mýty a slovenská literatúra alebo od Pišťanka ku Kalinčiakovi (LIC)

• v kategórii literatúra pre deti a mládež:

Miroslav Demák za dielo Nepopieraj netopiera (VSSS)

 

Prémie za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

Zoltán Szalay za dielo Senki háza (Dom nikoho), (Kalligram)

András Mészáros za dielo Nem alszom (Nespím), (Phoenix Library)

 

Prémie za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

Ivan Jackanin za dielo Trpká chuť píšťalky (Timpani)

 

Prémie Ceny Ivana Kraska:

Dávid Dziak za dielo Poď do rozprávky (FACE)

Miroslava Košťálová za dielo Ateliér (VSSS)

 

Cena Jána Hollého za rok 2021:

• v kategórii preklad prózy, drámy a umeleckej eseje:

Zuana Demjanová: Max Frisch – Denníky (1946 – 1949), (Premedia Group)

• v kategórii preklad poézie a veršovanej drámy:

Jánovi Zamborovi: Kniha španielskej poézie. V preklade a s komentármi Jána Zambora. (UK BA)

 

Prémie za knižnú tvorbu

• v kategórii preklad prózy, drámy a umeleckej eseje:

Barbara Sigmundová: Claudia Pineira – Kto z nás (Artforum)

Eva Andrejčáková: Pál Závada – Prirodzené svetlo (Slovart)