Ceny LF za vedeckú a odbornú literatúru

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v Zichyho paláci v Bratislave odovzdal 20. septembra ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006.

V kategórii spoločenské vedy získal cenu Milan Vároš za knihu Stratené slovenské poklady 1 (Vydavateľstvo Matice slovenskej). V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra patrí cena kolektívu autorov Encyklopedického ústavu SAV za publikáciu The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks (Veda). Cenu v sekcii biologické a lekárske vedy si odniesol Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. za štúdiu Karcinóm hrubého čreva a konečníka (Litera Medica).

-r-