V  roku 2013 udelil výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu nasledovné


Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012:

Spoločenské vedy:
PhDr. v. Bystrický, Drsc., PhDr. D. Kováč, Drsc., doc. PhDr. J. Pešek, DrSc. a kolektív
Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 – 1992 (Veda)

Slovníková a encyklopedická literatúra:
PhDr. M. Čierna a PhDr. l. Čierny
Nemecko-slovenský slovník (Ikar)

Biologické a lekárske vedy:
prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. a kolektív
Lekárska biochémia (Osveta)

Prírodné a technické vedy:
prof. Ing. R. Boča, DrSc.
A Handbook of Magnetochemical Formulae (Elsevier Amsterdam)


Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012

 

Spoločenské vedy:


prof. PhDr. I. Sedlák, CSc.
Východné Slovensko v letokruhoch národa (Matica slovenská)

doc. PhDr. J. Šedivý, PhD., MsA, prof. PhDr. T. Štefanovičová, Drsc. a kolektív
Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia, Brezalauspurc – na križovatke kultúr (Vyd. Slovart)

Dr. h. c., prof. JUDr. M. Mamojka, CSs. a doc. JUDr. M. Mamojka ml., PhD.
Teória a prax v obchodnom práve (Fakulta práva J. Jesenského VSŠ v Sládkovičove)

PhDr. J. Zajonc, CSs.
Premeny vlákna (Edition Ryba)

doc. Ing. O. S. Mothana, PhD. a kolektív
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Medzi stagnáciou a oživením (EÚ SAV)

prof. Ing. B. Chovancová, PhD. a kolektív
Komoditné trhy a reálne investície (IURA Edition)


Slovníková a encyklopedická literatúra:


PhDr. V. Dangl, CSc. a doc. PhDr. V. Segeš, PhD.
Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska (Ottovo nakladateľstvo)

PhDr. M. Eliáš, CSc.
Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria. Archívne rarity (Matica slovenská)

 

Biologické a lekárske vedy:


RNDr. J. Krištofík, CSc., Mgr. Š. Danko a kolektív
Cicavce Slovenska. Rozšírenie, bionómia a ochrana (Veda)

doc. MUDr. Z. kabátová, CSc., prof. MUDr. M. Profant, CSc. a kolektív
Audiológia (Grada)

prof. MUDr. J. Payer, CSc., doc. MUDr. Z. Killinger, PhD. a kolektív
Osteoporóza (Herba)

prof. MUDr. M. Šašinka, Drsc., doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof. a kolektív
Slnečný vitamín. Pandémia nedostatku vitamínu D (Herba)

doc. Ing. G. Juhásová, CSc. a kolektív
Gaštan jedlý na Slovensku. Perspektívy jeho ochrany a pestovania (Ústav ekológie lesa SAV)

 

Prírodné a technické vedy:


Ing. V. Novák, DrSc.
Evapotranspiration in the Soil-Plant-Atmosphere System (Springer)

RNDr. R. Ďuďa, CSc. a Mgr. D. Ozdín, PhD.
Minerály Slovenska (Granit)

doc. Ing. R. Kittler, Drsc., Mgr. M. Kocifaj, PhD. a Ing. S. Darula, CSc.
Daylight Science and Daylighting Technology (Springer)

doc. RNDr. P. Mikuš, PhD.
Chiral Capillary Electrophoresis in Current Pharmaceutical and Biomedical Analysis (Intech)

Ing. I. Proks, Drsc. in memoriam
Celok je jednoduchší ako jeho časti(Vybrané kapitoly z histórie exaktných prírodných vied) (Veda)