Ceny Literárneho fondu za rok 2011

Slávnostné odovzdávanie literárnych cien a prémií za rok 2011, ktoré udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu (LF), sa uskutočnilo 12.  júna. Predsedom poroty bol literárny vedec Vladimír Petrík.

Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2011 

porota neudelila,

boli však udelené prémie:

 • v kategórii poézia Dana Podracká Slovenské elégie;
 • v kategórii próza Pavol Rankov Matky, Veronika Šikulová Miesta v  sieti, Bystrík Šikula Porušenie intimity;
 • v kategórii dramatická tvorba Martin Čičvák Kukura, Stanislav Štepka Len tak prišli;
 • v kategórii literatúra pre deti a mládež Anton Uherík Homo;
 • v kategórii literatúra faktu Fedor Frešo Sideman Milan Vranka Nezvestní z Everestu;
 • v kategórii literárna veda Ľuboš Jurík Rozhovory po rokoch;
 • v kategórii esej Ján Tužinský za dielo Britva oka kultúry.

Cenu Ivana Kraska za rok 2011

 • získal Martin Dzúr za básnický debut Dekonštrukcia podľa času,
 • prémiu má Zuska Kepplová Buchty švabachom.

Cenu Imre Madácha za rok 2011

 • za pôvodné dielo v maďarskom jazyku získal József R. Juhász za básnickú zbierku Urban mémoire, 13+1 versplakát (Urban mémoire, 13+1  básnických plagátov) 
  prémie: Anikó Polgárová Ráfogások Ovidiusra (Interpretácie Ovídia), Norbert György Átmeneti állapot (Prechodný stav), Péter Gágyor Senkik (Niktoši);
 • za preklad zo slovenčiny do maďarčiny získala Cenu Imre Madácha za rok 2011 Ildikó Hizsnyaiová za preklad diela Pavel Vilikovský: A gonosz önéletrajza (Vlastný životopis zla) 
  prémia: József Keserű za preklad diela Miroslav Marcelli: A Barthes-példa (Príklad Barthes).

Cenu Ivana Franka za rok 2011 

 • za pôvodné dielo v  ukrajinskom jazyku Eliáš Galajda Osinni refleksiji (Jesenné reflexie) – prémia: Štefan Hostiňák Vyzvolennja iz polonu kryvych dzerkal (Oslobodenie zo zajatia krivých zrkadiel);
 • Cenu Ivana Franka za rok 2011 za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny získal Ivan Jackanin za dielo Tajina (Tajomstvo).

Cenu Alexandra Pavloviča za rok 2010 – 2011 

 • za pôvodné dielo v rusínskom jazyku Jurko Charitun za básnickú zbierku Moji sny (Moje sny) 
 • prémie: Mária Maľcovská in memoriam za preklad diela Rudolf Pavlovič: Gréckokatolícky kňazský rod Pavlovičovcov zo Šarišského Čierneho 1693 – 1900.