Koncom apríla sa v Prahe už po jedenásty raz udeľovali literárne ceny Magnesia Litera za knižnú produkciu uplynulého roka. Medzi porotcami figurujú mená od univerzitných vedcov až po kníhkupcov (Pavel Janoušek z Ústavu pre českú literatúru AV ČR, literárny kritik Vladimír Karfík, básnik Jiří Dědeček, riaditeľka knižného veľtrhu Svět knihy Dana Kalinová). Hlasovať mohli aj čitatelia.

 

Absolútnym víťazom Magnesie Litery 2013 sa stal Jiří Hájíček za román Rybí krev (Host), ktorý sleduje dramatický príbeh Hany, vracajúcej sa po rokoch strávených v cudzine do južných Čiech. Ľudská bolesť pramení z víťazného románu v kategórii próza Stropy (Druhé město) od Zuzany Brabcovej. Tematizuje utrpenie pacientky, ktorá nedobrovoľne podstúpila detoxikačnú liečbu v psychiatrickej liečebni. Cenu za poéziu získal Jakub Řehák s básnickou zbierkou Past na Brigitu (Fra). Objavom roka sa stal dvadsaťtriročný prozaik Jaroslav Žváček za Lístek na cestu z pekla (Paseka). Pozornosť vyvolala aj monografia Jiřího Křesťana Zdeněk Nejedlý – politik a vědec v osamění (Paseka), ocenená v kategórii literatúry faktu.

 

Cenu čitateľov získala Kateřina Tučková za román Žítkovské bohyně (Host), za nakladateľský čin porota odmenila nakladateľstvo Druhé město za knihu Ivana Wernischa Živ jsem byl! Cenu za literatúru pre deti a mládež získal výtvarník Pavel Čech s knihou Velké dobrodružství Pepíka Střechy z nakladateľstva Petrkov. Za najlepší preklad porota ocenila Věru Koubovú za preklad knihy nemeckého autora Richarda Pietrassa Z lemu snu (Revolver Revue).