Ceny Mateja Bela a knižné prémie za rok 2004

Na návrh poroty Ceny Mateja Bela výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad

udelil

Cenu Mateja Bela za rok 2004 za celoživotné dielo:

Doc. PhDr. Jurajovi Kundrátovi, CSc.

 

Cenu Mateja Bela za rok 2004 v kategórii spoločenských vied:

PhDr. Deziderovi Kamhalovi, PhD., za preklad diela John Langshaw Austin: Ako niečo robiť slovami

Vydavateľstvo Kalligram zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Porota Ceny Mateja Bela a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelili knižné prémie Literárneho fondu za rok 2004 týmto prekladateľom:

a) v kategórii spoločenských vied:

PhDr. Júliusovi Sopkovi, CSc., za preklad diela Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická (RAK)

PhDr. Anne Rácovej za preklad diela John Bowker: Boh - krátka história (IKAR)

Alene Redlingerovej za preklad diela Robert D. Nye: Tri psychológie: Koncepcie Freuda, Skinnera a Rogersa (IKAR)

b) v kategórii prírodných a lekárskych vied:

Doc. RNDr. Jurajovi Šebestovi, PhD., za preklad diela Ernst Mayr: Čo je to evolúcia (Kalligram)

c)v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy:

Márii Štefánkovej za preklad diela Massimo Montanari: Hlad a hojnosť (Kalligram)

Doc. Ing. Pavlovi Hellovi a Doc. Ing. Jaroslavovi Slamečkovi za preklad diela Encyklopédia poľovníctva (Cesty)

Ing. Eve Budjačovej za preklad diela Steven Mattison: Škola keramiky (Vydavateľstvo Slovart)

Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil Uznania Literárneho fondu za rok 2004:

Vydavateľstvu RAK za vydanie diela Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická

Vydavateľstvu IKAR za vydanie diel John Bowker: Boh - krátka história, Robert D. Nye: Tri psychológie: Koncepcie Freuda, Skinnera a Rogersa

Vydavateľstvu Kalligram za vydanie diel Ernst Mayr: Čo je to evolúcia, Massimo Montanari: Hlad a hojnosť

Vydavateľstvu Cesty za vydanie diela Encyklopédia poľovníctva

Vydavateľstvu Slovart za vydanie diela Steven Mattison: Škola keramiky