Slávnostné odovzdávanie Cien ministra kultúry sa 23.  februára uskutočnilo v  Dvorane Ministerstva kultúry SR v  Bratislave. Minister kultúry Daniel Krajcer odovzdal ceny viacerým laureátom z  rôznych oblastí kultúry. Za básnickú zbierku Vianočná pošta (TRIO Publishing) a  aktivity v  oblasti rozvoja čítania detí a mládeže cenu získal Daniel Hevier. Na foto Petra Procházku je zachytený vedľa Mira Žbirku, ktorý bol ocenený za prínos do populárnej hudby, no k poézii tiež nemá ďaleko, keďže množstvo piesní aj sám otextoval.