V  posledný októbrový deň sa v  Divadle A.  Bagara v Nitre konalo slávnostné odovzdávanie Ceny Pavla Straussa za trvalý prínos v  oblasti kultúry a  umenia. Spolu s  Darinou Laščiakovou, Jozefom Cillerom a Božidarou Turzonovou ju získal aj básnik a prekladateľ Viliam Turčány.

Začiatkom novembra získal Divadelný ústav v  Bratislave Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a  športu SR za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii Vedecko-technický tím roka za dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (V. Štefko a kol.).