Ceny a prémie Literárneho fondu za 2020

Literárny fond (LF) každoročne usporadúva prestížnu súťaž o cenu a prémie za slovenskú pô­vodnú tvorbu. Tohtoroč­né zasadnutie päťčlennej odbornej poroty sa usku­točnilo vzhľadom na pro­tipandemické opatrenia formou skypovej komu­nikácie. Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2020 získal Bystrík Šikula za román Kvet me­dzi priepasťami (Perfekt). Prémie v kategórii poézia získa­li Ján Zambor za zbierku básní Brána (Skalná ruža) a Erik Ondrejička za zbierku básní Volanie (Petrus)

Zoznam všetkých udelených cien a prémií Literárneho fondu za rok 2020 a výsledky tvorivých súťaží v roku 2021 nájdete na tomto odkaze.