Ceny primátora Žiliny

Na žilinskej starej radnici 20. decembra primátor mesta Ján Slota slávnostné udelil Ceny primátora sídla Žilinského kraja za literatúru v roku 2003. Cenu Janka Frátrika za celoživotné dielo prevzal Tomáš WINKLER. Cenu za dielo dotýkajúce sa Žilinského kraja a mesta Žiliny prevzal spisovateľ Ján LENČO za publikáciu Mesto Žilina a okolie. Anton STRAKA získal za dielo pre deti Starý otec, Džony a ja cenu Najvýznamnejší literárny počin za rok 2003. Cenu za najpozoruhodnejší literárny debut roka prevzal Miroslav BIELIK za básnickú zbierku Čas je tichý posol mysle a Igor VÁLEK získal čestné uznanie za knihu Haškovi v pätách.

-r-