Redakcia najstaršieho slovenského literárneho časopisu Slovenské pohľady oslávila tento rok 165. výročie založenia a 130. výročie obnovenia. Výročné ceny za rok 2011 odovzdala v bratislavskom klube spisovateľov. Za poéziu získala cenu Dana Podracká, za prózu Jozef Kollár, za literárnu históriu Ján Švantner, za publicistiku Miro Procházka a za preklad Jaroslav Vlnka. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč odovzdal Cenu predsedu Matice slovenskej za celoživotné dielo Štefanovi Moravčíkovi, ktorý bol šéfredaktorom Slovenských pohľadov od roku 1994 a 1. januára odchádza do dôchodku. Oceneným blahoželáme a Štefanovi Moravčíkovi prajeme pevné zdravie.