Ceny Slovenských pohľadov 2004

V bratislavskom klube spisovateľov 14. decembra slávnostne odovzdali Ceny Slovenských pohľadov za rok 2004. Za poéziu si cenu prevzal vynikajúci básnik, prekladateľ, esejista a publicista Ján ŠVANTNER. Ocenenie za prózu získal Július BALCO, ktorý tento rok v časopise publikoval prózy Vrabčí kráľ a Deti dúhy. Viera VRBICKÁ, ktorá prispela tento rok desiatkou výborných rozhovorov so slovenskými spisovateľmi, bola ocenená za publicistiku. Vysokoškolský pedagóg Jaroslav SCHRANK zaujal svojimi literárnokritickými textami, najmä o problémoch mladej poézie konca 20. storočia. Cenu za preklad si vyprekladal Roman BRAT poviedkou Juana José Millása Corpus delicti. Už tradične sa spolu s Cenami Slovenských pohľadov odovzdáva aj Vianočná cena Matice slovenskej. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali akademický maliar Ľudovít HOLOŠKA a riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislav MUNTÁG a Helena ZOLOVČÍKOVÁ. Tradičným sponzorom tohoto podujatia je Národná banka Slovenska.