Ceny Slovenských pohľadov za rok 2009

Ceny Slovenských pohľadov za rok 2009 sa odovzdávali 16. decembra v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave. Cenu Nadácie Matice slovenskej za poéziu dostal Andrijan Turan, Cenu Neografie, a. s., za prózu Július Balco, Cenu Matice slovenskej za literárnu kritiku Jaroslav Vlnka, Cenu Matičného fondu za esej a publicistiku – Roman Kaliský-Hronský a Cenu Podielového družstva Slovenské investície za preklad Peter Čačko.

-r-